Baltic Development Consultancy

BDC pakalpojumi

 • Nekustamā īpašuma, projektu analīze
 • Projektu vadība (projektēšana, būvdarbi, teritorijas plānošana)
 • Pārstāvniecība valsts, pašvaldības institūcijās un iesaistītajās komercsabiedrībās
 • Tehniskā priekšizpēte
 • Konsultācijas uzturēšanas, būvniecības, teritorijas plānošanas jautājumos, t.sk. juridiskos jautājumos
 • Arhitektūras konkursu organizēšana, vadība
 • PTMatic / Toilitech pārstāvis Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā (www.toilitech.com)

BDC services

 • Property, design and project analysis
 • Project management (development, construction, spatial planning)
 • Representation of the client at the institutions and companies involved
 • Due diligence
 • Consultancy in daily maintenance, construction and territorial/spatial planning, including legal aspects
 • Organization of architectural competitions, management
 • PTMatic / Toilitech distributor in Latvia, Lithuania, Estonia, and Russia (www.toilitech.com)

Услуги BDC

 • Анализ недвижимости и проектов
 • Управление проектом (разработка, строительство, территориальное планирование)
 • Представление клиента в участвующих учреждениях и компаниях
  Техническая экспертиза
 • Консультирование по вопросам ежедневного обслуживания, строительства и территориально-пространственного планирования, включая юридические аспекты
 • Организация и менеджмент архитектурных конкурсов
 • Дистрибьютор PTMatic / Toilitech в Латвии, Литве, Эстонии и России (www.toilitech.com)

Contacts

Z.A.Meierovica bulvāris 16

5th floor

Riga, Latvia

LV-1050

VAT reg.: LV40003823799

GSM: +371 29282001 (English, Latvian, Russian)

bdc@bdc.lv